تبليغات X
خشکشویی آنلاین
عناوین مطالب

<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black"><a href="https://washlin.com/" target="_blank" title="خشکشویی آنلاین"><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:blue">خشکشویی آنلاین</span></span></a> چیست ؟</span></span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">خدمات <a href="https://washlin.com/" target="_blank" title="خشکشویی آنلاین"><span style="color:blue">خشکشویی آنلاین</span></a> واش لین معتمد ترین و در دسترس ترین روش در شستشو و اتوشویی البسه و پارچه های ارزشمند شماست که چون در این شیوه شستشو آب مصرف نمی شود خشک شویی نام گرفته است. وقتی می گوییم خشکشویی یعنی شستن بدون آب حتما می پرسید یعنی چه؟!</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">اصطلاح خشکشویی بسیار رایج است اما چیزی که اغلب مردم نمی دانند آن است که در شستشوی البسه و پارچه ها متناسب با جنس پارچه، شدت لکه و کثیفی روش های متفاوتی برای شستشو وجود دارد که خشکشویی یکی از آنها است. حتما با لکه های سرسختی که در شستشو با آب پاک نمی شوند برخورد داشته اید، شستشوی لباس به شیوه ی خشکشویی یعنی چنین لکه هایی را با موادی شیمایی مانند بنزین از بین می برند. البته امروزه دیگر در خشکشویی ها از بنزین به دلیل خطرناک بودن استفاده نمی شود و ماده ی جایگزین آن دی اکسید کربن مایع است هم که غیر قابل اشتعال و هم غیر سمی است.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">مهم ترین مزیت <a href="https://washlin.com/" target="_blank"><span style="color:blue">خشکشویی آنلاین واش لین</span></a> این است که در هر موقعیت و محدوده ی مکانی که باشید به ویژه در شرایط اضطرای و فوری، تیم تخصصی واش لین از طریق تمام راه های ارتباطی مانند تلفن، آپ موبایل، سفارش اینترنتی و..آماده پاسخ گویی و پشتیبانی از شما مشتریان گرامی است.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">امتیازات خشکشویی آنلاین واش لین چیست؟</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">خدمات اینترنتی مانند <a href="https://washlin.com/" target="_blank" title="خشکشویی آنلاین"><span style="color:blue">خشکشویی آنلاین</span></a> در زندگی روبه پیش رفت جامعه ی ما طرفداران بسیاری پیدا کرده است چرا که سرعت رشد تکنولوژی چنان زیاد است که اگر شما دیر اقدام کنید و روز خود را با سپری کردن زمانتان برای شستشوی البسه ها، پرده ها و پارچه ها بگذارنید از سیر پیشرفت زندگی جا مانده اید.</span></span></span></span></span></p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">مدیریت وقت و انرژی که باید صرف شستشوی لباس ها و پارچه ها کنید</span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">دسترسی آسان و سریع در هر موقعیت مکانی و زمانی که بودید</span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">شسشتوی تخصصی و دقیق لباس ها و پارچه های شما با بهترین کیفیت مواد مصرفی خشکشویی</span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">اطمینان از دقت عملکرد واش لین در نگهداری و مراقبت از سلامت البسه و پارچه ی شما در تمامی مراحل از دریافت تا تحویل سفارش شما</span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">پشتیبانی </span></span><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">۲۴</span></span><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""> ساعته تیم تخصصی واش لین برای تمام شرایط شما از جمله موارد اضطراری که اغلب پیش می آید مانند مهمانی ها و جلسات ناگهانی</span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">سرعت بخشیدن به روال تمیزی البسه و لوازم منزل خود</span></span></span></span></span></li> </ul> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">رواج شیوه ی خشکشویی از گذشته تا به امروز چگونه بوده است؟</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">همه ما میدانم ابتدایی ترین روش شستشو لگدمال کردن البسه و پارچه ها در حالی که در آب غوطه ور هستند، بوده است. اما اینکه روش خشکشویی چگونه ابداع شد بسیار جالب و حتی خنده دار هم هست. در اوایل سال های </span></span></span><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">۱۸۰۰</span></span></span><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black"> شاگرد یک کارگاه رنگرزی به نام ژولی پلین  باعث واژگونی چراغ داخل کارگاه که حاوی روغن تربانتین بود شد و روغن روی یونیفرمی ریخت که لکه داشت و کثیف بود. او وقتی روغن را از روی لباس پاک کرد در کمال تعجب متوجه شد که لکه ها از روی لباس بین رفته اند و اینگونه صنعت و شغل خشکشویی در دنیا آغاز شد.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"> </span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:black">تفاوت خدمات خشکشویی با آب شویی چیست؟</span></span></span></span></span></p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">گاهی بعضی لکه ها نه تنها از بین نمی روندبلکه اگر آنها را با آب بشوریم لباس را از ریخت و قیافه می اندازد و تار وپود آن را خراب می کند. در نتیجه به جای روش سنتی آب شویی برای تمیز کردن لباس ها و پارچه ها از روش خشکشویی می توان استفاده کرد.</span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">خشکشویی توسط ماشین های خشکشویی و آب شویی البسه توسط ماشین لباس شویی های صنعتی انجام می شود</span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""> البسه و پارچه ها پس از آب شویی نیاز به آب کشی و اتوکشی دارند در حالی که در روش خشکشویی البسه نیازی به اتوکشی ندارند و کاملا خشک می باشند</span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">مواد شوینده مانند تاید و مایع شستشویی که در آب شویی استفاده می گردند پس از اتمام مراحل شستشو غیرقابل بازیافتند در حالی که حلال شیمایی خشکشویی را میتوان به سادگی حذف و یا مجدد استفاده کرد</span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">در خشکشویی به دلیل آنکه حفاظت از پارچه بهتر انجام می شود هم طول پارچه لباس و پرده و .. شما افزایش میابد و هم دچار مشکلاتی مانند تغییر رنگ و کشیدگی و افتادگی و… نمی شود</span></span></span></span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">در روش آب شویی امکان ایجاد حساسیت های پوستی بسیار کمتر است در حالی که در خشکشویی چون حلال شیمایی است امکان ایجاد حساسیت برای افراد خیلی حساس را دارد</span></span></span></span></span></li> </ul> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"> </span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in"> </p> …

مشاهده بیشتر »